This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Микроэлектроника

| See more in Career Skills

Ойын

КаринаЖаксыбаева
Created Date 01.14.20
Last Updated 01.16.20
Viewed 2 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Электроника ... және ... біріккен саласы
  • Электрондық шоқтардың таралуы және олардың электромагниттік өріспен әсерлесуі қарастырылатын ілім
  • Радиотехникада ақпаратты тасымалдау үшін жоғары жиілікті немесе ... толқындар пайдаланылады
  • Электрониканың алғашқы даму сатысы ... шамаларды ойлап табумен байланысты
  • Берілген хабарды алып жүретін электр сигналаның төменгі жиіліктегі түрі
  • Латынша анықтау ұғымын білдіретін сигнал түрі
  • Бөлек-бөлек үзілісті сигналдардан тұратын сигнал
  • Периодты және периодсыз түрлері болатын сигнал түрі
  • Қаланың телефон байланысында қандай сигнал түрі қолданылады
  • Радиотелеграфта пайдаланылатын сигнал түрі