This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Alkol ve Sigara Zararları (Harms of Alcohol and Cigarettes)

| See more in Artificial Intelligence

Dikkatli olun

MARALHUDAYNAZAROVA
Created Date 12.20.23
Last Updated 12.21.23
Viewed 2 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Alkol ve sigara kullanımı insan sağlığına.............
  • Alkol almak, vücut fonksiyonlarını.............
  • Sigara içmek, kalp ve damar sistemine .......... .
  • Alkol, sigara gibi alışkanlıklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşu hangisidir?
  • Sigara kullanmak öncelikle hangi sitemimiz sağlığını olumsuz etkiler?
  • Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  • Alkol kullanmak daha çok hangi organımızın sağlığını olumsuz etkiler?
  • Aşağıdakilerden hangisi sigara kullanmanın zararlarından birisi değildir?
  • Sigara ve alkol kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  • Alkol kullanmak daha çok hangi sistemimizi olumsuz etkiler?