This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Joc de llengua (Catalan Language)

| See more in Artificial Intelligence

Saray y Jennifer

SaraySaray
Created Date 03.25.24
Last Updated 03.25.24
Viewed 0 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Quin d'estes paraules és un sinónim de planeta?
 • Quan s'accentuen les paraules agudes?
 • la dièresi es pot posar en...
 • Quina és l'afirmació incorrecta?
 • Que paraula no s'apostrofa?
 • Que sintagma esta mal escrit?
 • lletres que es posen darrere de vocal tònica o diftong
 • Que paraula no correspon amb la seua definició?
 • Quina paraula està mal escrita?
 • Per què el so V s'anomena labiodental?
 • A quina conjugació pertanyen els verbs que tenen en l'imperfect d'indicatiu la terminació amb v entre vocals?
 • Per què mòbil s'escriu amb b, si procedeix de moure?
 • Quina paraula no s'apostrofa?
 • Quina paraula no està ben escrita?
 • quina paraula no porta dièresi?
 • quines són les lletres oclusives sonores?