This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Integratie Academisch Onderzoek (Integration Academic Research)

| See more in IT Database

Een trivia over de scriptie: Uitkomstvan Het Eurovisie Songfestival Voorspellen met Audio Features en Ordinale Regressie

NielsKaars
Created Date 01.18.22
Last Updated 01.20.22
Viewed 1 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Wat is het Eurovisie Songfestival?
 • Wat is de naam van de open-source library voor audio en muziek analyse?
 • Wat is een representatie van hoe audio zich vormt qua energie?
 • Wat is overfitting?
 • Wat is een methode om overfitting te voorkomen?
 • Noem een methode die wordt gebruikt om iets op basis factoren wordt geclassificeerd.
 • Wat is kruisvalidatie?
 • Welke factoren spelen een rol in de voorspellingen?
 • Hoeveel voorspellingen zijn de afgelopen 12 jaar uitgekomen?
 • Wat is een dataset?
 • Wat is een vereiste van het regressie model omtrent ordinale klassen?
 • Welke 3 waarden zijn gekozen om uit de directe voorspellingen van het model te halen?
 • De MAP (De Mean Average Precision) voorspelt de winnaar van elk jaar in de top x.
 • De vakjury stemt meer op nummers ...
 • Wat zou dit voorspellend algoritme kunnen verbeteren?
 • Als afsluiting wat begrippen: Wat is een frequentie?
 • Wat zijn bookmakers?
 • Wat is een audio feature?
 • Wie was de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2021?
 • Was deze quiz vermakelijk?