This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

EIKT Spēle! (Latvian)

| See more in IT Support

Atbildiet uz jautājumiem saistībā ar EIKT!

ErminsBankovskis
Created Date 06.18.20
Last Updated 06.19.20
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Process, kurš sevī ietver lēmumus, kurus pieņem patērētājs pirms produkta iegādes.
  • Visizplatītākā EIKT profesija?
  • Ķermeniska vai bezķermeniska lieta, priekšmets vai pakalpojums, kas apmierina vajadzību.
  • Vissvarīgākais uzņēmuma stila elements.
  • Vienkāršota pagaidu rakstura ilustrācija, bez noteikta mēroga.
  • Inženieru darba vai citātehniskā kontekstā attēlots šķērsgriezums, detalizējums utt.
  • Priekšmets, kura saīsinājums ir CPU
  • Pierāda firmas vai produktu atbilstību pakalpojumiem.
  • Sīkāk aprakstīts process, kā process nokļūst līdz mērķim.
  • Izskaidro lietotājam, kā rīkoties ar preci