This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Dizaina domāšanas process (Design Thinking Process)

| See more in Mobile App Development

Uzlikšķinot sasaisti jēdzienu ar atbilstošo paskaidrojumu. Trenē atmiņu un iemācies jēdzienus!

Nikola
By
Created Date 10.22.23
Last Updated 10.23.23
Viewed 0 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • iedziļināšanās lietotāja pieredzē un problēmās.
  • posmā tiek apkopota, strukturēta, vizualizēta un prioritārā secībā sakārtota visa informācija.
  • ietver ideju ģenerēšanau, ideju izvērtēšanu un atlasi.
  • eksperimentāla fāze, kuras mērķis ir attīstīt izstrādātās idejas lietojumu praksē.
  • arvien pilnveidojams un uzlabojams uz lietotāju un risinājumiem orientēts process.
  • ''Kā mēs varētu...?"'
  • komanda koncentrējas uz kvantitāti, nevis kvalitāti.
  • atgriešanās iepriekšējos procesa posmos.