This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

eTwinning Etkinliği

| See more in Web Development

Teknoloji kullanımı modülüne yönelik sorular

senaa.ogretmen
Created Date 11.03.20
Last Updated 11.03.20
Viewed 1 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • eTwinning projelerin sanal sınıfları
  • öğrencilerin kimliklerinin açıkça belirtilmemesi
  • Ortaklara pedagojik hedeflerini gerçekleştirmeleri için yardım etmek amacıyla kullanılır.
  • Ortakara kendi aralarında daha iyi işbirliği yapmaları için yardımcı olur.
  • Teknoloji kullanımı modülünde öğrendiğimiz bir Web 2.0 aracıdır.
  • Modüllerin sonunda tamamlamadan diğer modüle geçemeyeceğimiz etkinlik?