This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Ljestvice - vježba - Scales exercise (Croation)

| See more in Performing Arts

Cilj ovog kviza jest usvajanje pojmova vezanih uz ljestvice u glazbi.

ivanapudmej
Created Date 02.05.21
Last Updated 02.05.21
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Koliko tonova trebamo poredati u niz kako bismo dobili ljestvicu?
 • Što je specifično za svaku ljestvicu i razlikuje ju od ostalih ljestvica?
 • Koliko vrsta mol ljestvica postoji?
 • Koliko vrsta dur ljestvica postoji?
 • Što je od navedenog primjer glazbene abecede u označavanju ljestvica?
 • Kako označavamo stupnjeve u ljestvicama?
 • Kojim solmizacijskim slogom označavamo prvu notu mol ljestvica
 • Između kojih se stupnjeva u dur ljestvicama nalaze polustepeni?
 • Izbaci vrstu mol ljestvica koja ne postoji.
 • Koji od navedenih parova ljestvica čine paralelne ljestvice?
 • Koji od navedenih parova ljestvica čine istoimene ljestvice?
 • Koji od navedenih stupnjeva ljestvice ne spada u glavne stupnjeve?
 • Kako nazivamo prvi stupanj ljestvice?
 • Kako nazivamo četvrti stupanj ljestvice?
 • Kako nazivamo peti stupanj ljestvice?
 • Koju vrstu kvintakorada gradimo na glavnim stupnjevima dur ljestvice?