This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Oznake za tempo i dinamiku (Dynamics in Music)

| See more in Performing Arts

Kroz ovu igru ponovit ćete osnovne oznake za tempo i dinamiku u glazbi. Igra funkcionira na sljedeći način:Vaš zadatak je sastaviti vlastiti bend od različitih likova vanzemaljaca koji vam se nude. Kako biste dodali novog člana, pritisnut ćete gumb "add member". No, da biste ga uspješno dodali, morate točno odgovoriti na postavljeno pitanje. Također, likove možete približavati mikrofonu kako bi oni glasnije "svirali". Sretno! ;)

ivanapudmej
Created Date 04.15.20
Last Updated 04.16.20
Viewed 14 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Koji pojam možemo definirati kao brzinu izvođenja skladbe?
  • Koji pojam možemo definirati kao glasnoću izvođenja skladbe?
  • Što u glazbi znači oznaka "piano"?
  • Koja od navedenih oznaka u glazbi znači "glasno"?
  • Izbaci uljeza.
  • Kojim znakom u glazbi označavamo oznaku crescendo (postupno glasnije)?
  • Koja oznaka u glazbi znači "brzo"?
  • Što u glazbi označava oznaka moderato?
  • Od ponuđenih oznaka odaberi onu koja označava najbrži tempo.