This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Yhteiskuntafilosofia (Society and Philosophy)

| See more in Philosophy

Yhteiskunta ja kulttuuri. Kertaa ismejä!

MarjaOilinki
Created Date 11.07.19
Last Updated 11.11.19
Viewed 7 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Aate, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi olla vallassa
  • Aate, joka kannattaa rauhaa
  • Aate, joka kannattaa talouden vapautta
  • Aate, joka kannattaa tuotantovälineiden yhteisomistusta
  • Yhteiskunta, jossa valtio kontrolloi kaikkea
  • Yhteiskunta, jossa on vallan kolmijako, demokratia ja joka on laillinen
  • Rousseuan mukaan tämä oli hyvä ja ihana aika
  • Ihanneyhteiskunta
  • Aate, joka korostaa positiivisia oikeuksia
  • Aate, joka korostaa perinteitä ja muuttumattomuutta