This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Tasarım Terminolojisi : Design Terminology (Turkish)

| See more in Visual Arts

mekan tasarlama konuları ile ilgili terminoloji oyunu

OSMANARAYICI
Created Date 12.25.18
Last Updated 01.02.19
Viewed 19 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • yapım için seçilmiiş doğal veya yapay maddeler ve türevleri
  • tasarımın biçimlendirildiği şekilde durmasını sağlayan sistem
  • algısal etkenlerin eşit dağılımı
  • tasarımı oluşturan unsurların düzenli tekrarı
  • Bir niceliği, kendisi için kabul edilen birimlere göre değerlendirme