This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Tasarım Terminolojisi : Design Terminology (Turkish)

| See more in Visual Arts

mekan tasarlama konuları ile ilgili terminoloji oyunu

OSMANARAYICI
Created Date 12.25.18
Last Updated 01.02.19
Viewed 20 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Create multiple-choice games on Wisc-Online and play them on our Chakalaka mobile app!

But that's not all! Explore educational games created by others. Simply search by category or enter agame code number and dive into a world of learning and fun.

Download the Chakalaka mobile app here:
Topics of this game:
  • yapım için seçilmiiş doğal veya yapay maddeler ve türevleri
  • tasarımın biçimlendirildiği şekilde durmasını sağlayan sistem
  • algısal etkenlerin eşit dağılımı
  • tasarımı oluşturan unsurların düzenli tekrarı
  • Bir niceliği, kendisi için kabul edilen birimlere göre değerlendirme