This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Lesson # 1 - Pandiwa (Verbs-Filipino)

| See more in Algebra

Aspekto ng Pandiwa

AileenahPascual-Salagubang
Created Date 11.06.22
Last Updated 11.09.22
Viewed 145 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Si Ana ay masayang naglalakad patungo sa kanyang silid-aralan.
  • Ang bata ay bumili ng kanyang laruan kahapon.
  • Si Selya at ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa Baguio sa isang linggo.
  • Masayang naglakbay ang pamilya Santos sa Vigan, Ilocos Sur.
  • Sa isang linggo, balak naming maligo sa dagat kasama ang aking mga pinsan.
  • Si Juan ay masayang umaawit habang si Ana naman ay sumasayaw.
  • Inihatid ni Mang Tasyo ang kanyang anak patungong Airport.
  • Masayang namasyal ang magkakaibigang Noel, Tomas at Bong sa dalampasigan.
  • Ako ay sasali sa paligsahan sa pagtula sa susunod na buwan.
  • Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may inihanda siyang sorpresa sa kanyang kaarawan.