This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Kas laimės skaičiaus π (Pi) milijoną? (Number Pi)

| See more in Geometry

Skaičiaus Pi viktorina

JustinaSajūtė
Created Date 03.10.21
Last Updated 03.11.21
Viewed 8 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Kada švenčiama skaičiaus π (PI) diena?
 • Skaičius π (Pi) yra:
 • Kas sugalvojo π (Pi) dieną?
 • Kokia paprastąja trupmena yra užrašytas skaičius π (Pi)?
 • Apytikslė skaičiaus π (Pi) reikšmė yra:
 • Ką parodo matematinė konstanta π(Pi)?
 • Įsiminti π (Pi) skaičių – neabejotinai keistas tikslas, tačiau kai kurie žmonės imasi šio ekstremaliai ilgio iššūkio. Kuris iš šių žmonių išvardino daugiau nei 100 tūkst. π (Pi) skaitmenų?
 • Keletą metų Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje vyko įsimintų skaitmenų varžybos. Kas užrašė skaičiaus π (Pi) 156 skaitmenis?
 • Su kokia geometrine figūra susijęs skaičius π (Pi)?
 • Koks statinys pastatytas pagal skaičiaus π (Pi) santykį?
 • Su kokio angliško žodžio tarimu susjamas skaičius π (Pi)?
 • Raidė π (Pi) yra:
 • Kokią dieną gimė reliatyvumo teorijos kūrėjas Albertas Einšteinas?
 • π (Pi) klajoja ir po visas kitas matematikos sritis. Tai „lyg pagrindinis atomas ar statybinė medžiaga“ matematikoje. Kas tai pasakė?
 • π (Pi) įdomus ne tik mokslininkams, bet ir menininkams. Jį galima pastebėti įvairiuose kūriniuose ir net...