This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

TIMES OUT ! - Finance (Malay)

| See more in Finance

Secara berkumpulan, pelajar dikehendaki menjawab semua soalan yang dikemukan. Sila pastikan jawapan yang dipilih adalah benar sebelum times out !

sofiasolehah
Created Date 01.30.21
Last Updated 02.02.21
Viewed 4 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Yang manakah menerangkan maksud susut nilai dengan betul ?
 • Berikan maksud Susut Nilai Terkumpul berdasarkan pilihan yang disediakan.
 • Aset Bukan Semasa akan mengalami kemerosotan nilai disebabkan oleh beberapa perkara. Yang manakah merupakan faktor kemerosotan nilai tersebut ?
 • Seperti yang telah dipelajari, terdapat berapa kaedah dalam pengiraan susut nilai ?
 • Pilih yang benar tentang jenis kaedah pengiraan susut nilai.
 • Kaedah garis lurus juga dikenali sebagai kaedah ansuran tetap atau kaedah atas kos.
 • Pilih rumus yang betul dalam pengiraan kaedah atas kos.
 • Yang manakah antara berikut merupakan rumus kaedah baki berkurangan ?
 • Baki awal aset + Belian aset baru - Baki akhir aset Berikut merupakan rumus pengiraan susut nilai bagi kaedah ?
 • Pada 1 Januari 2020, sebuah komputer riba telah dibeli dengan harga RM6 000. Kadar susut nilai bagi komputer riba ialah 10% setahun mengikut kaedah ansuran tetap. Hitung susut nilai komputer riba bagi tahun berakhir 31 Disember 2023.
 • Kos belian sebuah kenderaan bernilai RM65 000. Kadar susut nilai bagi kenderaan tersebut ialah 15% setahun. Hitung susut nilai kenderaan tersebut menggunakan kaedah atas kos.
 • Pada tahun 2015, Syarikat Perodua mengeluarkan sebuah kereta Myvi SE pada harga RM75 000. Lima tahun kemudian, sebuah kereta Myvi terbaharu dikeluarkan dan mempunyai lengkapan seperti menggunakan teknologi hibrid pada keluaran baru tersebut. Perodua Myvi SE mengalami susut nilai ekoran daripada faktor ?