This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Isı Yayılma Yolları (Heat Dissipation Paths)

| See more in Physics

Isı Yayılma Yolları

Hülyakilinç
Created Date 06.27.21
Last Updated 06.28.21
Viewed 21 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Maddeye ısı verdiğimiz zaman, maddenin tanecikleri titreşim hareketi yaparlar , titreşen tanecikler yakınında buluna tanecikleri de etkilerler, ısının bu şekilde madde taneciklerinin titreşimi ile yayılmasına denir.
  • Isının maddesel ortama ihtiyaç duymadan boşlukta yayılmasına denir.
  • Sıvı ve gazlarda ısının madde tanecikleri ile taşınmasıdır. Sıvı ve gazlar akışkan olduğu için sıcaklık farkından dolayı kendi içinde hareket ederler.
  • "Yemek yaparken metal kaşık yerine tahta kaşık kullanılmasının sebebi metal kaşık ısıyı iyi iletir ve elimiz yanar. " hangi yol ile ısı yayılmıştır?
  • "Güneş ışınları uzay boşluğunu geçip dünyamızı ısıtırlar veya evlerde kullanılan infrared ısıtıcılar odayı bu şekilde ısıtır. " ısının yayılma yolu hangisine örnektir?