This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Kazık Fen Projesi :) (Science Project)

| See more in Biology

Science project

SergülŞentürk
Created Date 04.17.22
Last Updated 04.18.22
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
  • Bileşke kuvvet nedir?
  • Yoğuşma nedir?
  • Katı haldeki maddelerin tanecikleri ........... hareketi yapmaz.
  • sıkıştırılabilen tek, biricik madde hali?
  • Herkeste olup dengeyi sağlayan amaa Sena'da olmayan şey nedir?
  • Miyopluk nedir?
  • Aşağıdakilerden hangisi yutağa gider??
  • Işığa gelen göz kaç kez kırılır?