This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

De Abrahamitiska religionerna (The Abrahamic Religions)

| See more in Anthropology

Du väljer ämne och svårighetsgrad genom att trycka på en ruta 100-500 under ett ämne. Den spelare som först trycker på sin figur får svara på frågan och har sedan några sekunder på sig att svara. Svarar man rätt får man välja en ny fråga. Svarar man fel får den som senast svarade rätt välja en ny fråga.

karolinnial
By
Created Date 11.25.20
Last Updated 11.30.20
Viewed 0 Times
Your browser does not support HTML5.
There is no leaderboard data yet.
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!