This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

De Abrahamitiska religionerna (The Abrahamic Religions)

| See more in Anthropology

Du väljer ämne och svårighetsgrad genom att trycka på en ruta 100-500 under ett ämne. Den spelare som först trycker på sin figur får svara på frågan och har sedan några sekunder på sig att svara. Svarar man rätt får man välja en ny fråga. Svarar man fel får den som senast svarade rätt välja en ny fråga.

karolinnial
By
Created Date 11.25.20
Last Updated 11.30.20
Viewed 1 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Firas efter att flickor och pojkar fått undervisning i Tora.
 • Är en vilodag eftersom Gud också hade en vilodag när han skapade jorden.
 • Firas till minne av uttåget ur Egypten.
 • Firas till minne av tempelinvigningen.
 • Kallas även Jom kippur.
 • Firas till minne av Jesu födelse.
 • Betyder att den troende bekräftar dopet och lär sig mer om kristendomen.
 • Betyder att den troende får ta del av bröd & vin.
 • Jesus förklarar hur han tycker att man ska tolka lagen de fått av Gud.
 • Jesus på korset är en viktig symbol som kallas
 • En skrift med budskap från Gud som Mohammed tog emot från ängeln Gabriel.
 • I en moské finns det
 • Firas till minne av att Abraham var redo att offra sin egen som för att lyda Gud.
 • Kallas även Eid al Fitr
 • I Mecka ska man gå sju varv runt denna heliga byggnad.