This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Bee-keeper, De Abrahamitiska Religionerna

| See more in Anthropology

1-3 spelare. "Slå tärning" genom att trycka på Spinn-knappen. Svara på frågan genom att klicka på rätt svarsalternativ. Svarar du rätt kommer din spelpjäs att gå framåt det antal steg du slog fram.

karolinnial
By
Created Date 12.08.20
Last Updated 12.10.20
Viewed 8 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • I vilken helig byggnad finns det bönemattor på golvet?
 • I vilken byggnad finns symbolen krucifix?
 • Inom vilken religion bär männen en kippa?
 • Inom vilken religion vänder man sig mot profetens födelsestad när man ber?
 • Vad kallas en resa till en helig plats?
 • Så kallas det när Jesus förklarade hur man skulle tolka Guds lag.
 • Så kallas något som är tillåtet inom islam.
 • De regler som Moses tog emot av Gud
 • En kung som man tror ska komma till världen.
 • Fader, sonen och den helige anden kallas:
 • Högtiden Yom kippur kallas också:
 • Högtiden Eid al Fitr kallas också:
 • Betyder att den troende bekräftar sitt dop och säger ja till religionen.
 • Firas till minne av att Abraham var redo att offra sin egen son.
 • Firas till minne av Jesus sista måltid.
 • Firas till minne av tempelinvigningen och kallas även ljusfesten.
 • Firas till minne av uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet.
 • Firas till minne av de döda och man tänder ljus vid graven.