This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Vode na Zemlji (Water On Earth)

| See more in Geography

Odgovori na pitanja o Vodi na Zemlji

daliasipek
By
Created Date 05.17.20
Last Updated 05.18.20
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Koliko je % otprilike slatke vode na Zemlji?
 • Koja rijeka ima najveće porječje na svijetu?
 • Koja je najdulja hrvatska rijeka s izvorom i ušćem u Hrvatskoj?
 • Koje je površinom najveće prirodno jezero u Hrvatskoj?
 • Kojem slijevu pripada rijeka Amazona?
 • Kako još nazivamo razgranato riječno ušće?
 • Koje je površinom najveće umjetno jezero u Hrvatskoj?
 • Koje je među navedenim jezerima depresija?
 • Koje je jezero najdublje na svijetu?
 • Koje je površinom najveće jezero na Zemlji?
 • Koja među navedenim rijekama Primorske Hrvatske ima deltasto ušće?
 • Koja je reljefna cjelina među navedenima močvarno područje?
 • Koja je među navedenim hrvatskim rijekama ponornica?
 • Kojem slijevu pripada Dunav?
 • Kako nazivamo podmorski izvor slatke vode?