This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

BULI SIBER (cyberbullying)

| See more in Psychology

Anda yakin anda faham tentang buli siber 2019? Buktikan!

dianasuhaimi
Created Date 06.25.19
Last Updated 06.25.19
Viewed 18 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Perbuatan buli yang dilakukan Lina dikategorikan sebagai buli siber kerana…
 • Apakah penyebab kepada buli siber yang berlaku kepada Aisyah?
 • “Aisyah berasa murung dan tidak hadir ke sekolah selama tiga hari” adalah contoh…
 • Apakah langkah yang diambil oleh Mimi untuk mengatasi buli siber terhadap Aisyah?
 • Mengapakah rakan-rakan sekelas Aisyah yang memberikan respon terhadap kenyataan Lina di Twitter turut dikategorikan sebagai pembuli siber?
 • Ketidakhadiran Aisyah selama tiga hari ke sekolah adalah berkemungkinan kerana…
 • Bagaimana Lina menyelesaikan isu buli siber yang dilakukannya terhadap Aisyah?
 • Perbezaan utama di antara buli siber dengan buli tradisional adalah pada…
 • Kita perlu sentiasa log keluar daripada akaun atau komputer selepas digunakan.
 • Kita perlu membalas mesej kesat atau ugutan yang dihantar oleh seseorang melalui peranti digital.
 • Kita boleh berkongsi apa sahaja maklumat peribadi di atas talian tanpa sebarang had.
 • Kita tidak perlu membuka e-mel daripada seseorang tanpa nama atau yang sedang membuli kita.
 • Kita boleh memuat naik apa sahaja gambar diri di atas talian untuk tontonan umum.