This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy OK

Komunikācijas modeļi - Communicaton Models (Latvian)

| See more in Sociology

Spēle veidota par komunikācijas modeļu tēmu. Spēlē ietverti dažādi jautājumi par šo tēmu, ar mērķi atkārtot un uzlabot zināšanas par šo tēmu.

kristapszaharevics
By
Created Date 02.07.21
Last Updated 02.08.21
Viewed 3 Times
Your browser doesn't support HTML5. System.Collections.Generic.List`1[System.String] System.Collections.Generic.List`1[System.String]
submit to reddit

Would you like to build your own game?

It's easy!

Go to the GameBuilder and get started!

Topics of this game:
 • Kas ir komunikācija?
 • Kāds komunikācijas modelis ir daudzu komunikācijas modeļu pamatā?
 • Kuri izstrādāja komunikācijas lineāro modeli?
 • Kāda modeļa mērķis bija rast veidu raidīt elektrisko signālu no vienas uz otru vietu?
 • Kā sauc komunikācijas modeli, kurš pamatots 1940. g. vēlēšanu kampaņu analīzei?
 • Pie kuras grupas pieder kibernētiskais komunikācijas modelis?
 • Kurš pētnieks komunikācijā īpašu uzmanību pievērš vizuāliem tekstiem?
 • Ko komunikācijā uzsvēra Džudita Vilijamsone?
 • Kas ir neirolingvistiskās programmēšanas pamatā?
 • Kādu komunikācijas modeļu izstrādē, izmantotas Z. Freida un K.G. Junga atziņas?
 • Cik grupās iedalīti komunikācijas modeļi?